Декларация за поверителност и условия за ползване

условия за ползване

ВЪВЕДЕНИЕ

Hi-Tec sports е глобална компания за обувки, със седалище в Essex, Англия. Ние не сме свързани с HITEC RCD, Hitech systems, Hi-Tech Pharmacal Company, нито а някой друг субект, който носи подобно име. За да научите повече за нашата компания и нашите продукти, моля изберете страната си от списъка. Ние предлагаме комфорт и лекота във всичките ни обувки, ботуши и дрехи. Ние сме фокусирани в това да предоставяме на нашите клиенти възможно най-добрите продукти за туризъм, спортни обувки и най-модерните голф обувки в света и на пазара. Благодаря ви, че ни посетихте и се наслаждавате на нашите обувки.

Тези Общи условия уреждат използването на този сайт. Това трябва да се прочете преди да извършите каквото и да е свързано с него. Тези условия се прилагат за всички посещения, както и използването на сайта, така и на информацията (включително, но не се ограничава само до текст, графики, снимки, изображения, движещи се изображения, звук, илюстрации и софтуер) и услуги (наричани заедно " Съдържание '). С достъпа и използването на сайта, можете да се съгласите с тези условия и правилата в тяхната цялост, в допълнение към всеки друг закон или наредба, която се отнася до сайта, интернет и / или World Wide Web. Ако не сте съгласни с тези условия и правила в тяхната цялост, трябва да напуснете сайта.

АВТОРСКО ПРАВО

Авторските права във всички страници на съдържанието е собственост на Hi-Tec Sport. В рамките на сайта, имате право да разглеждате, слушате, печатате и изтегляте документи, аудио и видео материали от сайта за лични, информационни и нетърговски цели. Вие не може да променяте никои материали, и не можете да копирате, разпространявате, предавате, показвате, излагате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения, прехвърляте или продавате съдържание. Освен ако не е изрично разрешено съгласно законодателството, свързани с авторското право, не можете да използвате повторно съдържанието, без първо да получите от Hi-Tec Sport изрично съгласие. Вие не можете да премахнете всички авторски права, търговски марки или други права на собственост от съдържанието, намерено в сайта.

Ако изтеглите софтуер (включително, но не се ограничава до скрийнсейвъри, икони, тапети и видео) от сайта,  включително всякакви файлове или изображения, включени в или генерирани от софтуера, както и данните, придружаващи софтуера (колективно, "Софтуер" ) са лицензирани от Hi-Tec Sport, който притежава всички права върху интелектуалната собственост в тях. Вашите права на собственост, са ограничени до носителя, на който е записан софтуера и нямате право да разпространявате, продавате, декомпилирате, преработвате, разглобявате или по друг начин Софтуера.

МАРКИ

Всички търговски марки имена на продукти и търговски наименования на Hi-Tec Sport използвани в сайта са запазени марки или регистрирани търговски марки на Hi-Tec Group, освен ако не е посочено друго. Вие не може без разрешението на Hi-Tec Sport да използвате, копирате, възпроизвеждате, публикувате, качвате, изпращате, предавате, разпространявате или да променяте Hi-Tec Sport  търговската марка по всякакъв начин, включително и на всеки друг сайт или мрежова среда компютри, в реклама или публичност от всякакъв вид.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ

Мястото и съдържание, са предвидени ", както е и без никакви явни или неявни гаранции от всякакъв вид, включително, но не се ограничават до, косвени гаранции за качество, пригодност за определена цел и ненарушаване на най-голяма степен, позволена от закона. Съдържанието на този сайт, е само за обща информация и не представлява съвет.

Hi-Tec Спорт не представлява или да гарантирате, че съдържанието на сайта са точни, пълни, без грешки или настоящи, нито, че достъпът до сайта ще бъде непрекъснато, че всякакви дефекти в сайта ще бъдат коригирани, или че на сайта или хостинг сървъра са свободни от вируси или други вредни компоненти. Освен това, Hi-Tec Спорт не прави никаква поема ангажименти или гаранции по отношение на използването на сайта и / или съдържанието му по отношение на тяхната достоверност, точност, адекватност, полезност, актуалност, надеждността или иначе, във всеки случай в максимална степента, позволена от закона.

Hi-Tec Sports си запазва правото да преустанови, оттегли или измени цялата или част от сайта по всяко време без предупреждение и без да понесе отговорността.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Използването на сайта е на собствен риск. Hi-Tec Sport или всеки от неговите служители, директори или агенти, или всяка друга страна, участваща в създаването, производството или предоставянето на сайта ще бъде отговорна за загуби или щети, не само преки, непреки, специални. Hi-Tec Sport признава, че нищо в тези условия, не изключва или ограничава отговорността си за смърт или телесна повреда, причинени от небрежност или за измама.

ЗЛОУПОТРЕБА СЪС САЙТА

Вие не можете да използвате сайта за да публикувате или предавате всякакви материали, които са или могат да са нарушаващи, заплашващи, не верни, подвеждащи, клеветнически, , неприлични, порнографски, обидни, дискриминиращи, незаконни или всякакви материали, които биха могли да представляват или да насърчават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, нарушават правата на всяка от страните или по друг начин, които могат да доведат до гражданска отговорност или да нарушават закона. Също така се забранява използването на сайта за да рекламирате или да извършва търговски покани.

ОТКАЗ - УЧАСТИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Hi-Tec Sport запазва правото по своя преценка да блокира или премахва всички съобщения и материали, които смята, че не са в съответствие с настоящите Общи условия, или по друг начин е неприемливо за Hi-Tec Sport.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ОТ ДЕЦА

Ако сте под 16 години, трябва да поискате разрешение от родител или настойник, преди да можете:

-да пращате имейли до нас;

-да изпращате информация за вас;

-да въведете конкурса или игра, която изисква информация за вас

-да предлагате награда;

Ако продължите да използвате сайта и всяка от предлаганите услуги, вие потвърждавате, че сте получили разрешение от родител или настойник, който да го направи.

СПОНТАННИ БЕЛЕЖКИ

Освен ако изрично не е предвидено друго, Hi-Tec Sport няма да приема нежелани изявления чрез този сайт.

ОТЗИВИ

Отзивите, представени в сайта са избрани от писма, електронна поща или телефонни обаждания на Hi-Tec Sport с техните

Приложимо законодателство и юрисдикцията

Тези условия трябва да се подчиняват на законите на Англия и страните без изключителната юрисдикция на английските съдилища. Ако някоя част от настоящите Общи условия са недействителни, това няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

Декларация за поверителност

ВЪВЕДЕНИЕ

Защитата на вашите лични данни е важна за Hi-tec. Това изявление разкрива практиките на Hi-tec, включително какъв тип данни можем да събираме и задръме, как те се използват и с кого се споделят. Също така обяснява как можете да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси или притеснения относно личната ви информация.

Настоящата декларация се прилага за данни, събрани от Hi-tec и други Hi-tec c асоциирани предприятия в Европа, които разпространява продуктите на Hi-tec. С цел да ви помогнем да разберете как ние ще използваме вашите данни, които предоставяте са създадени следните насоки.

По принцип е възможно да имате достъп до сайта, без да предоставяте лични данни. Но в случаите, когато се събира лична информация,  тя се използва главно за да се предоставят най-добрите услуги и на второ място за да подобрим начина по който Hi-tec може да ви служи, чрез подходящо използване на информацията. Освен това, ние можем да използваме тази информация за да ви изпращаме от време на време информация за Hi-tec продукти и услуги, които смятаме, че могат да бъдат от интерес за Вас. Освен ако това не се изисква от закона, а както е посочено в тази политика, ние няма да споделяме, продаваме или разпространяваме информацията, която ни предоставяте, без вашето съгласие.

СОБСТВЕНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

Сайта е собственост и се управлява от Hi-Tec Sport PLC, компания, регистрирана в Англия под № 1159203 със седалище в Aviation Way, Southend-on-Sea, Essex, SS2 6GH. Цялото съдържание на сайта е собственост на Hi-Tec Sport PLC.

Всички аспекти на сайта, включително, но не се ограничава до общия дизайн и съдържание, са защитени от авторското право, морално право, търговска марка, правото върху дизайна (независимо дали са регистрирани или не) и други закони, отнасящи се до правата на интелектуална собственост. Освен ако не е изрично разрешено по това или друго споразумение с Hi-Tec Sport, нито една част от съдържанието на сайта не може да бъде копирана или препредавана чрез всички средства. Неговото съдържание и всички свързани с тях права остават изключителна собственост на съответния член на The Hi-Tec Group или лицензианти.

ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ

С подаването на информацията, Вие се съгласявате тя да се използва както е посочено в тази страница. Ако ние променим нашата политика за поверителност ще публикуваме промените на тази страница, или чрез съобщение пуснато на други страници на сайта, така че да можете да се запознаете с информацията, която събираме и как ще я използваме по всяко време. Имайте предвид, че продължителната употреба на услугата ще означава, че сте съгласни с тези промени.

COOKIES

Hi-tec може да използва "бисквитки", които са малки количества от информация, която се съхранява на вашия компютър. Повечето интернет браузъри могат да бъдат настроени да Ви уведомяват, когато получавате „бусквитки” (позволяваща да решите дали да ги приемете), или да отхвърлите всички "бисквитки". Ако изберете да се отхвърлят "бисквитките" от този сайт,  някои функции може да не бъдат в състояние да работят правилно.

Ако не можете да настроите браузъра си да ги отхвърли, нашата система ще създаде "бисквитки" на вашия компютър, когато посетите този сайт. Бисквитките ще направят по-лесно за вас използването на сайта в бъдеще, например, намаляване на обема на данните, които се вписват. Също така ще ни позволи да наблюдаваме употребата на сайта и да приспособим съдържанието за Вас

Непълнолетни

Малолетните не трябва да предоставят лични данни, без родителско съгласие.

Връзки с други сайтове

Връзките от нашия сайт могат да ви заведат до други сайтове извън контрола на Hi-tec. Личните данни, предоставени на Hi-tec няма да бъдат транспортирани до други сайтове, като кликнете на линка. Тези връзки са предоставени, тъй като те могат да бъдат от интерес за вас или да Ви позволят достъп до допълващи се продукти или услуги, предоставяни от трети страни. Hi-tec не носи отговорност за начина, по който тези сайтове използват личните данни.

КОНТАКТИ

Вие имате право да видите информацията, съхранявана за вас и вие може да ни помолите да извършим необходимите промени за да се гарантира, че тя е точна и да се актуализира. Ако искате да направите това, моля свържете се с нас.

Авторско право

Авторските права във всички страници на съдържанието е собственост на Hi-Tec Sport. В рамките на сайта, имате право да разглеждате, слушате, печатате и изтегляте документи, аудио и видео материали от сайта за лични, информационни и нетърговски цели. Вие не може да променяте никои материали, и не можете да копирате, разпространявате, предавате, показвате, излагате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения, прехвърляте или продавате съдържание. Освен ако не е изрично разрешено съгласно законодателството, свързани с авторското право, не можете да използвате повторно съдържанието, без първо да получите от Hi-Tec Sport изрично съгласие. Вие не можете да премахнете всички авторски права, търговски марки или други права на собственост от съдържанието, намерено в сайта.

Ако изтеглите софтуер (включително, но не се ограничава до скрийнсейвъри, икони, тапети и видео) от сайта,  включително всякакви файлове или изображения, включени в или генерирани от софтуера, както и данните, придружаващи софтуера (колективно, "Софтуер" ) са лицензирани от Hi-Tec Sport, който притежава всички права върху интелектуалната собственост в тях. Вашите права на собственост, са ограничени до носителя, на който е записан софтуера и нямате право да разпространявате, продавате, декомпилирате, преработвате, разглобявате или по друг начин Софтуера.

Авторско право

Авторските права във всички страници на съдържанието е собственост на Hi-Tec Sport. В рамките на сайта, имате право да разглеждате, слушате, печатате и изтегляте документи, аудио и видео материали от сайта за лични, информационни и нетърговски цели. Вие не може да променяте никои материали, и не можете да копирате, разпространявате, предавате, показвате, излагате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения, прехвърляте или продавате съдържание. Освен ако не е изрично разрешено съгласно законодателството, свързани с авторското право, не можете да използвате повторно съдържанието, без първо да получите от Hi-Tec Sport изрично съгласие. Вие не можете да премахнете всички авторски права, търговски марки или други права на собственост от съдържанието, намерено в сайта.

Ако изтеглите софтуер (включително, но не се ограничава до скрийнсейвъри, икони, тапети и видео) от сайта,  включително всякакви файлове или изображения, включени в или генерирани от софтуера, както и данните, придружаващи софтуера (колективно, "Софтуер" ) са лицензирани от Hi-Tec Sport, който притежава всички права върху интелектуалната собственост в тях. Вашите права на собственост, са ограничени до носителя, на който е записан софтуера и нямате право да разпространявате, продавате, декомпилирате, преработвате, разглобявате или по друг начин Софтуера.